سفیر ایران

وزارت امور خارجه در لبنان اعلام کرد که پس از توهین وب سایت العالم جمهوری اسلامی به اسقف مار بشاره بطروس الراعی، سفیر ایران احضار شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران، محمد جلال فیروزنیا، پس از انتشار مقاله ای در رسانه های رسمی ایران در مورد اظهارات  اسقف مار بشاره بطروس الراعی، اسقف اعظم کلیسای مسیحیان مارونی لبنان، به وزارت امور خارجه لبنان در بیروت احضار شد. 

وزیر خارجه لبنان، شربل وهبه خبر درخواست سفیر ایران در بیروت برای دیدار از وزارت امور خارجه در دوشنبه، ۱۸ اسفند، را تأیید کرد.

 

العالم:«پیام این سخنان اعلام بی‌طرفی در مبارزه با صهیونیسم بین‌الملل است»

 

روزنامه العالم نوشته بود که اظهارات  اسقف اعظم کلیسای مسیحیان مارونی لبنان از عادی سازی روابط بین لبنان و اسرائیل و “برنامه ای برای شروع خلع سلاح حزب الله” و “جبهه مقاومت” پشتیبانی می کند.

به نوبه خود، وزیر امور خارجه موقت لبنان گفت كه وزارت امور خارجه قصد دارد گفتگوی صریح و شفاف با سفیر ایران انجام دهد و به او گفته شد كه دولت ایران این مقاله را محكوم كرده و عذرخواهی كرد.

طی سخنرانی هفتگی مذهبی، اسقف مار بشاره بطروس الراعی خواستار یک کنفرانس بین المللی تحت حمایت سازمان ملل برای رسیدگی به فروپاشی اقتصادی در لبنان و جلوگیری از بن بست سیاسی در کشورش شد.