گربه‌ماهی

حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان گفت که آنها علت مرگ گربه‌ماهی در جاسک در سواحل جنوبی ایران را کشف کردند.

تازیانی گفت كه گربه ماهی صید شده پس از غرق شدن یکی از قایق های صیادی به ساحل مقسا در منطقه جاسک رسید.

وی خاطرنشان کرد که در شب دوازدهم فروردین، ​​مردم حدود پنج تا شش تن گربه ماهی را در ساحل مقسا دیدند و موضوع را به اداره محیط زیست گزارش دادند.

  •  آلودگی نفتی نیست

مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان افزود: «همکاران با عجله به محل حادثه، سایت را مورد بررسی قرار داده و از گربه ماهی نمونه برداری کردند و در ابتدا به بسیاری از دلایل مرگ آن مانند بیماری که بر روی این ماهی ها تأثیر می گذارد یا آلودگی نفت، مشکوک شدیم».

وی اضافه کرد: «هنگامی که ما یک تحقیق محلی انجام دادیم، سرانجام کشف کردیم که تعدادی ماهیگیر در حال صید و صید تعداد زیادی گربه‌ماهی هستند. و هنگام بازگشت، یکی از قایق ها به دلیل طوفان شدید واژگون شد».

تزیانی همچنین در مورد احتمال ماهیگیری با ترال و اخباری مبنی بر اینکه یکی از صیادان مورد صید غیرقانونی قرار گرفته و به دلیل کمبود مشتری گربه ماهی را در دریا رها کرده صحبت کرد.

مدیرکل حفاظت محیطزیست هرمزگان توضيح داد: «صید ماهی در آن منطقه معمولاً به صورت محاصره‌ای صورت می‌گیرد».