فوتی‌ های ویروس کرونا

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، گفت که عادی انگاری در زمینه کرونا باعث سخت شدن شرایط بیماری می شود و تاکید کرد که فوتی‌ های ویروس کرونا در تهران شیب نزولی دارد.

سخنان استاندار تهران در جلسه ای با خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد استانی علیه کرونا، عصر دوشنبه، ۱۰ خرداد، بود.

وی گفت: «با اتخاذ رویه های ویژه در استان تهران، روند فوتی‌ های ویروس کرونا در تهران، ابتلا و بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته است».

پروتکل‌ ها و شیوه نامه‌ های بهداشتی

بندپی با بیان اینکه موقعیت استان تهران در بین سه استان اول کشور از نظر فاصله اجتماعی نتیجه همکاری بین مردم و اتحادیه ها است افزود: «هیچ مسافری با هر مسئولیتی مجاز به نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی کشور نیست».

استاندار تهران گفت كه بررسی‌ های میدانی نشان می دهد که این بیماری در بین پرسنل بهداشتی در استان تهران رو به کاهش است.

وی افزود که به طور کلی، وضعیت استان تهران در مدیریت کرونا نسبتاً پایدار است، اما انگاری سازی در این زمینه وضعیت را بسیار خطرناک تر می کند.

محسنی بندپی اظهار داشت که در مقابل مسافرین ورودی به فرودگاه امام باید با سخت گیری بیشتری صورت بگیرد و از آنها تست گرفته شود.