مسافران خارجی

مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری، با توجه به دستور ستاد ملی ویروس کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه های کشور، از تشدید نظارت بر سلامت مسافران خارجی خبر داد.

به گفته وزارت راه و شهرسازی، امیرمکری به شیوع جهش جديد ویروس کرونا انگلیس در جهان اشاره کرد و در نتیجه شیوع این نوع جدید، موج چهارم کرونا در ایران افزایش یافت.

وی توضیح داد: «پروتکل های جدید هم اکنون در همه فرودگاه ها به ویژه در فرودگاه های بین المللی کشور و تشدید و افزایش نظارت و بررسی در حال اجرا است».

و همچنین گفت: «علاوه بر آزمایش پیش از پرواز که مسافران باید ارسال کنند، مسافرانی که از طریق پروازهای خارجی به ویژه از مناطق تحت تأثیر ویروس کرونا انگلیسی به فرودگاه های کشور می رسند در فرودگاه های بین المللی آزمایش مجدد می شوند».

مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد: «آنها تا زمان اعلام نتایج منفی آزمایش تحت کنترل و مراقب قرنطینه خواهند بود».

امیرمکری توضیح داد که مسافران خارجی که تست کرونا مثبت داشته باشند به مراکز بهداشتی معرفی می شوند و افرادی که نتیجه منفی دارند اجازه خروج فرودگاه را دارند.

وی نشان داد: «اکنون نظارت و اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی در سفرهای داخلی به منظور تأمین امنیت بهداشتی کامل برای مسافران هوایی کاملاً اعمال می شود».