کتابخانه‌های استان

پانته‌آ خرسندی، دانش آموز کلاس هشتم ایرانی، ۲۰۰ جلد کتاب خود را جمع آوری و به کتابخانه‌های استان سیستان و بلوچستان اهدا کرد.

پانته‌آ خرسندی دانش آموز کلاس هشتم از اهدای ۲۰۰ جلد کتاب کودک و نوجوان به کتابخانه های مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی توضیح داد: «دوست داشتم دوستان ندیده‌ ام، بهمین دلیل در لذت خواندن و مطالعه این‌کتاب ها شریک شوند».

این دانش آموز گفت که وی از کلاس دوم دبستان در استان های لرستان، سیستان و بلوچستان، مازندران، بوشهر، و بندرعباس  در حال جمع آوری و اهدا کتاب به کودکان و نوجوانان بوده است.

◊   خبری از تهیه کتاب برای اهدا نمی‌شنیدیم

وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر مردم مناطق محروم با مشکلات معیشتی روبرو هستند و همه نیکوکاران و خیران به فکر تأمین نیاز مردم به غذا، لباس و نیازهای اساسی هستند؛ اما از سوی دیگر، کودکان و افرادی هستند که عاشق مطالعه هستند و کتابها نیز می شوند».

پانته‌آ اضافه کرد: «به همین دلیل، من به کتابخانه‌ام نگاه کردم و گفتم که فکر می کنم  در این‌شرایط بهتر است کتابهایم را با دوستانم در سایر مناطق کشور به اشتراک بگذارم».

دانش‌آموز اظهار داشت: «امیدوارم که خواندن لحظات خوشی را به کودکانی، که این کتاب ها را دریافت می کنند، هدیه کند».

وی تاکید کرد: «بیش از ۶۰٪ کتابها جدید هستند و بقیه آنها یکبار خوانده شده و مورد استفاده قرار گرفته اند».

و توضیح داد: «همه کتابها از کتابخانه شخصی من اهدا شده اند و براساس لیست کتابهای مورد تایید شورای کتاب کودک و مناسب کودکان و نوجوانان هستند».