تماشای تلویزیون

تماشای تلویزیون بخشی از برنامه های قبل از خواب است و بسیاری از افراد نه تنها قبل از خواب بلکه در ساعات خواب و هنگام غذا خوردن، به ویژه برای کودکان، با آن ارتباط برقرار می کنند.

اگرچه این عادت در میان افراد با فرهنگ و سنین مختلف شیوع یافته است، اما صدمات زیادی به همراه دارد، زیرا مطالعات اخیر نشان داد که تماشای تلویزیون قبل از خواب سلامتی کودکان را تهدید می کند.

به گفته سایت “babysleepsite” محققان نشان دادند که این امر ذهن کودکان را تحریک می کند و آنها را در حالت آماده باش قرار می دهد، که ممکن است به ساعت بیولوژیکی آنها آسیب برساند و آرامش و خواب سریع آنها را برای آنها بسیار دشوار کند.

در اینجا برخی از تکنیک ها آورده شده است که می توانید با فرزندان خود همراه کنید اگر تلویزیون برای آنها روال خواب است:

۱. به تدریج زمان قرار گرفتن کودک در معرض تلویزیون را قبل از خواب کاهش دهید، این کار ترک کردن این عادت را برای او آسان می کند.

۲. تماشای تلویزیون در هنگام خواب را با سایر فعالیتهایی که کودک را آرام می کند جایگزین کنید.

بنابراین، خواب عمیق تر او را تضمین می کند، مانند اختصاص دادن زمان برای خواندن یک داستان قبل از خواب.

۳. اگر خود و اعضای خانواده بزرگسال خود این کار را انجام می دهید از خوابیدن در جلوی تلویزیون خودداری کنید.

این کار فرزند شما را آسان تر می کند زیرا او از شما تقلید می کند.

۴. قرار دادن تلویزیون در اتاق خواب کودکان، به طوری که پیوند بیش از حد لازم برای آنها برای آنها آسان نباشد.

۵. اگر تلویزیون را در اتاق کودکان می گذارید، هنگام روشن شدن آن محدودیت های بسیار سختی تعیین کنید.

۶. اگر کودک شما از خواب امتناع ورزد یا در طول شب در خواب مشکل دارد، از استفاده از تلویزیون به عنوان راه حل خودداری کنید. زیرا ممکن است مشکلات بیشتری در خواب ایجاد کند.