نرگس محمدی
نرگس محمدی نامزد جایزه صلح نوبل شد

نرگس محمدی نامزد جایزه صلح نوبل شد، دو نماینده پارلمان نروژ نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر و لُجین الهذلول ، فعال حقوق بشر سعودی را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده اند.

نرگس محمدی نامزد جایزه صلح نوبل شد

دو نماینده پارلمان نروژ نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر و لُجین الهذلول ، فعال حقوق بشر سعودی را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده اند.

کاری اندرسن و کری الیزابت کاسکی با اشاره به فعالیت های خود گفتند: “اعطای جایزه صلح نوبل به آنها نشان خواهد داد که تمرکز بر رعایت حقوق زنان فراتر از خط‌کشی‌های دینی و سیاسی است که خاورمیانه را تقسیم کرده است.”

نمایندگان در بیانیه ای نوشتند : “احترام به حقوق بشر زنان در صورت عدم تبعیض بر اساس جنسیت ، زمینه رشد مسالمت آمیز در جامعه هر كشور است.” “و اکنون در مناطق مملو از خشونت و تنش ، مانند خاورمیانه ، مشارکت برابر زنان با مردان به کاهش تنش ها کمک می کند.”

نرگس محمدی درمهر ماه گذشته آزاد شد

اعطای جایزه صلح نوبل به زنان در هر دو سوی تیزترین خط تنش در خاورمیانه ، ایران و عربستان به معنای به رسمیت شناختن این اساس برای همزیستی مسالمت آمیز است و این زنان در همه کشورها با تأکید بر اینکه این بنیاد را بنا می کنند همه ساکنان کشورشان از آزادی و حق شرکت در انتخابات برخوردارند. ”

نرگس محمدی درمهر ماه گذشته آزاد شد. وی سخنگو و نایب رئیس مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است که پیش از این به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و و تشکیل کارزار لغو اعدام به 16 سال زندان محکوم شده بود.