فرش ایرانی
چرا ترکیه واردات فرش ایرانی را ممنوع کرد؟

رئیس سابق کنفدراسیون صادرات ایران از تعلیق صادرات فرش به ترکیه خبر داد. رضی حاجی آقامیری می گوید: “در گذشته ترکیه علاقه زیادی به فرش های ایرانی داشت، اما تحولات سیاسی منجر به توقف صادرات فرش به این کشور شد.”

چرا ترکیه واردات فرش ایرانی را ممنوع کرد؟

ترکیه واردات فرش ایرانی را ممنوع کرد؛ رضی حاجی آقامیری می گوید: “در گذشته ترکیه علاقه زیادی به فرش های ایرانی داشت، اما تحولات سیاسی منجر به توقف صادرات فرش به این کشور شد.”

وی افزود: در گذشته فرش به آذربایجان نیز صادر می شد ، اما تا مدت ها فرش به این کشور صادر نمی‌شود.

مقام پیشین صادرات ، با تشریح روند نزولی صادرات فرش تصریح کرد: آمارها نشان می دهد صادرات فرش ایران در سال های اخیر بالغ بر دو میلیارد دلار بوده است ، اما در دولت قبل با تصمیمات موقت و معرفی قرارداد ارزی ، صادرات فرش ایران در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ۵۰ میلیون دلار رسید.

یک زمانی تنها خریداران فرش ایرانی اروپایی ها ، آمریکایی ها و آسیای دور بودند

حاج آقامیری تاکید کرد: یک زمانی تنها خریداران فرش ایرانی اروپایی ها ، آمریکایی ها و آسیای دور بودند ، اما اکنون با از بین رفتن این بازارها نمی توان فرش را به کشورهای همسایه صادر کرد.

در حال حاضر اکثر صنایع و بخشهای مرتبط اقتصادی به دلیل بی کفایتی مسئولان دچار تغییرات سیاسی شده اند به طوری که اکثر این صنایع در آستانه ورشکستگی هستند.