معلمان معترض

دادستان عمومی و انقلاب شیراز  با ارسال پیامک تهدیدآمیز به معلمان معترض نسبت به شرکت در تجمعات اعتراضی شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان هشدار داد.

در پی دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای شرکت در اعتراضات امروز، پنجشنبه ۲ آذرماه، در مقابل ادارات آموزش و پرورش، دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای تمامی معلمان این شهر نامه های تهدیدآمیز ارسال کرد.

در این پیامک آمده بود: «صدور و انتشار فراخوان و شرکت در هرگونه تجمع فاقد مجوز که موجب سوءاستفاده عناصر معاند شود، ممنوع است».

پیامک تهدیدآمیز معلمان شیراز در حالی است که این شهر در سه روز تجمع مردمی آنها از ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه شاهد تجمع چند هزار نفری معلمان بود.

در همین حال، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان در اعتراض به مصوبه ناقص رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت، خواستار تجمع روز پنجشنبه، ۲ آذرماه، در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و در دیگر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش شد. 

در بیانیه این شورا همچنین آمده است که بی‌توجهی دولت به لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با درخواست آزادی معلمان زندانی یکی از دلایل سازماندهی این تظاهرات است.

شایان ذکر است روز دوشنبه ۲۲ آذرماه، کانال فعال شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان فعال در تلگرام با انتشار ویدئویی از حمله نیروهای امنیتی به معلمان معترض در تهران خبر داد.