دادگاه مردمی آبان
پخش زنده دادگاه مردمی آبان؛ گزارش عفو بین‌الملل درباره تجاوز به بازداشت‌شدگان

 رها بحرینی، پژوهشگر ایران در سازمان عفو ​​بین الملل گفت که بازداشت شدگان مورد شکنجه های مختلف از جمله تجاوز جنسی و آزار جنسی، از سقف آویزان می‌شدند و مشت لگد می‌خوردند تا وادار به اعتراف اجباری شوند.

پخش زنده دادگاه مردمی آبان

دومین روز دادگاه بین المللی مردمی آبان با گزارش رها بحرینی، پژوهشگر ایران در سازمان عفو ​​بین الملل، که از سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ گزارش داد، روز پنجشنبه آغاز شد.

رها بحرینی گفت که به دلیل جو وحشت در ایران، خانواده های قربانیان برای شهادت در دادگاه حاضر نشدند.

او گفت که نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم گلوله و “آتش گسترده” علیه معترضان و همچنین تماشاچیان استفاده کردند.

خونین ترین روز اعتراضات آبان!

بحرینی همچنین ویدئوهایی از اعتراضات و سرکوب آنها توسط نیروهای امنیتی پخش کردند.

رها بحرینی دومین روز اعتراضات آبان ماه را خونین ترین روز اعتراضات عنوان کرد و گفت: در روزهای دوم و سوم قطع اینترنت ۲۳۶ نفر کشته شدند.

به گفته وى ، قربانیان در۳۷ شهر مختلف در هشت استان ایران کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد جان‌باختگان مربوط به استان تهران بوده که ۵۹ نفر در استان خوزستان و ۱۳ نفر در کرمانشاه کشته شده اند.

گزارش عفو بین‌الملل درباره تجاوز به بازداشت‌شدگان

رها بحرینی گفت: ۲۲ نفر ازجان‌باختگان کودک بودند که از این تعداد ۲۰۰ نفر بین ۲۰ تا ۳۰ سال داشتند و حدود ۲۰ درصد قربانیان بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشتند.

او گفت که بازداشت شدگان مورد شکنجه های مختلف از جمله تجاوز جنسی و آزار جنسی، آویزان کردن از سقف و لگد زدن به دست ها برای وادار کردن آنها به اعتراف قرار می گرفتند.

بحرینی گفت: نیروهای امنیتی صدها کودک را در استان های خوزستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام و در استان کهگیلویه و بویراحمد دستگیر کردند و تعدادی از آنها را پس از اعتراض در مدارس دستگیر کردند،و به آنها شوک الکتریکی زده شده است و همچنین شکنجه شده‌اند.

یک شاهد در دادگاه اعتراضات آبان: در جواب شکایت ما گفتند: خب اعتراض کردی، تیر خوردی!

یکی از شاهدان دادگاه بین المللی مردمی آبان ۹۸ گفت که در پاسخ به شکایت او به او گفته شد: “خب اعتراض کردی و تیر خورد.”

وی خاطرنشان کرد: ما شکایت کردیم تا مردم بدانند فردی با این مشخصات مورد اصابت گلوله قرار گرفته است

شاهد۱۹۴: از بازوی چب مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و قطع نخاع شدم

به برخی از صدها کودک بازداشتی در آبان ۹۸ تجاوز شد

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، به دادگاه بین‌المللی مردمى گفت که صدها کودک در استان‌های مختلف در جریان اعتراضات سال ۹۸ دستگیر شدند و برخی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.