وزیر پیشین ایران: ۱۰۵ منطقه از برنامه های درسی و امکانات محروم شده اند

علی اصغر فانی ، وزیر سابق آموزش و پرورش در ایران ، با ارائه آماری از شیوع تبعیض در سیستم آموزش و پرورش ایران ، نسبت به فاصله زیاد در سطح تحصیلات بین تهران و مناطق محروم در این کشور هشدار داد.

وزیر سابق ذکر کرد که از ۷۵۰ منطقه آموزشی در سراسر ایران ، ۱۰۵ منطقه از مناطق آموزشی محروم هستند.

اصغر فانی گفت که از ۴۰ منطقه گذشته ، ۳۵ منطقه در کشور وجود دارد “که در آنها ریاضیات و علوم اصلاً تدریس نمی شوند و این بدان معنی است که پزشکان ، پرستاران و مهندسان هرگز وارد شکل گیری جامعه در ۳۵ منطقه ایران نمی شوند.”

وزیر سابق آموزش و پرورش ایران همچنین گفت که در این چهل منطقه ۱۲۰۰۰ دانش آموز در کلاس دوازدهم وجود دارد که فقط ۵۰۰ نفر از آنها ریاضیات می خوانند و حدود ۹۰۰۰ نفر ادبیات و علوم انسانی می خوانند و بقیه در رشته علوم تجربی تحصیل می کنند.

وی با اشاره به سطح بالای تحصیلات گفت: “شاید باورتان نشود اما بسیاری از دانش آموزان پایه دوازدهم در این مناطق حتی تست زدن را بلد نیستند و نمی دانند با مداد سیاه کجا علامت بگذارند.”

وی افزود: “میزان زاد و ولد دختران و پسران معمولاً برابر است … اما می بینیم كه فقط ۲۵ تا ۳۰ درصد دانش آموزان این مناطق دختر هستند.”

وی همچنین در مورد شاخص “پیشرفت تحصیلی” دانش آموزان از مقطع تحصیلی به مقطع تحصیلی صحبت کرد و گفت: “تعداد دانش آموزان در دوره متوسطه اول به نصف کاهش یافته است.

این بدان معناست که از ۱۰۰ دانش آموز کلاس ششم ، فقط ۵۰ نفر از آنها به کلاس هفتم می روند.

این اظهارات وزیر سابق آموزش و پرورش در حالی صورت می گیرد که وضعیت آموزشی به ویژه در مناطق محروم ایران شدیدتر شده است.