علیرضا زاکانی
وخیم شدن وضعیت سلامتی علیرضا زاکانی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: علیرضا زاکانی ، شهردار پایتخت به دلیل شرایط جسمی نامناسب به بیمارستان منتقل شد.

وخیم شدن وضعیت سلامتی علیرضا زاکانی!

وخیم شدن وضعیت سلامتی علیرضا زاکانی؛ رئیس شورای تهران گفت: علیرضا زاکانی ، شهردار پایتخت به دلیل شرایط جسمی نامناسب به بیمارستان منتقل شد.

شهردار شورای شهر تهران گفت: قرار بود جلسه امروز با حضور شهردار برگزار شود و فرصتی برای معرفی شهرداران جدید مناطق به اعضای شورا باشد ، اما آقای زاکانی شرایط جسمانی خوبی نداشت و به بیمارستان منتقل شد. “

مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران ، از بستری شدن علیرضا زاکانی ، شهردار تهران به دلیل کسالت به بیمارستان خبر داد و گفت: “قرار بود در جلسه امروز شورا و با حضور شهردار تهران، شهرداران جدید مناطق به معرفی سوابق خود بپردازند.”شهردار شورای شهر تهران جزئیات بیشتری در مورد بیماری زاکانی ارائه نکرد

وی افزود: هفته آینده با سلامتى شهردار تهران این جلسه برگزار می شود.

شهردار شورای شهر تهران جزئیات بیشتری در مورد بیماری زاکانی ارائه نکرد

رئیس مرکز اطلاع رسانی شهرداری تهران با بیان اینکه شهردار تهران به دلیل ناراحتی جسمی امروز یکشنبه (۲۵ مهر) به جلسه شورای شهر نرفت ، گفت: دکتر زاکانی از دیشب در خانه استراحت می کند. موضوع خاصی نیست و پس از بهبودی در محل کار حاضر می شود.