اتوبوس خبرنگاران و اتوبوس حامل خبرنگاران

پلیس راهور ناجا بیانیه ای را منتشر كرد و در آن دلایل واژگونی دو اتوبوس حامل خبرنگاران و سربازان را كه منجر به كشته و زخمی شدن ده ها نفر بود، بیان كرد.

فرمانده نیروی انتظامی به پلیس راهور ناجا دستور تشکیل کمیسیون عالی تصادفات در دو جلسه برای بررسی دو تصادف اخیر اتوبوس در استانهای آذربایجان غربی و یزد را صادر کرده بود.

بر این اساس ، کارشناسان به محل حادثه نقل مکان کردند و از کارشناسان فنی و مکانیکی ها برای بازدید از بخشهای مختلف فنی و مکانیکی اتوبوس ها استفاده کردند.

پس از یک بررسی جامع برای دو اتوبوس حامل خبرنگاران و سربازان ، کمیسیون عالی تصادفات گزارشی را با بیان موارد زیر صادر کردند:

الف- علت تامه حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی:

۱- بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقص ماده ۱۲۹ و ۱۳۰ آیین نامه راهور).

۲- بی مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک.

ب- علت تامه حادثه اتوبوس در استان یزد:

۱- بی مبالاتی و مهارت نداشتن راننده اتوبوس به علت ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از بکارگیری وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر (نقض ماده ۵۴ و ۹۸ آیین نامه راهور).

۲- بی مبالاتی مدیرعامل و مدیر فنی شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان به علت صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی.