کارکنان قوه‌قضاییه
همزمان با حضور رئیسی؛ تجمع کارکنان قوه‌قضاییه مقابل مجلس نظام برگزار شد

 همزمان با حضور ابراهیم رئیسی، کارکنان قوه قضائیه در اعتراض به وضعیت معیشتی و رد طرح افزایش حقوق خود در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

همزمان با حضور رئیسی؛ تجمع کارکنان قوه‌قضاییه مقابل مجلس نظام برگزار شد

همزمان با حضور ابراهیم رئیسی، کارکنان قوه قضائیه در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵ دی ماه با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود، مخالفت کرده است.

تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری تبریز برگزار شد

تجمع کارکنان دادگستری تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی و نابرابری حقوق ها امروز ۱۹ دی ماه در دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد.

تجمع کنندگان همچنین با اعتراض به بی توجهی نمایندگان به مشکلات معیشتی جامعه خواستار بررسی به هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود شدند.

معترضان شعار «ای دولت دروغگو ننگت باد ننگت باد» سر دادند.

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان

امروز یکشنبه ۱۹ دی ماه جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز مقابل ساختمان این صندوق تجمع کردند.

این بازنشستگان خواستار برآورده شدن مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند.

بازنشستگان صندوق فولاد هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان تجمع می کنند.