مرزهای ارمنستان

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، خبر ارسال مواد مخدر از سوی ایران به اروپا از مرزهای ارمنستان را محکوم کرد.

شمخانی اظهارات الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان را محکوم کرد و گفت که اظهارات وی “کذب و غیرسازنده” و “بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی” است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سخنان علی‌یف را رد کرد و سخنان خود را “اتهام‌زنی” و “دام‌سازی پرهزینه شیطان” توصیف کرد.

شمخانی توئیتی را در صفحه خود در سایت شبکه اجتماعی توییتر ارسال کرد و در آن نوشت: «بی‌توجهی به اصول و الزامات همسایگی و بیان اظهارات کذب و غیرسازنده، نشانه حسن‌نیت و تدبیر نیست». 

وی اضافه کرد: «اتهام‌زنی به کشوری که جامعه جهانی آن را به عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر می‌شناسد، اثری جز بی‌اعتبارسازی کلام گوینده ندارد. مراقب دام‌های پرهزینه شیاطین باشید».

دیشب، جمعه ۲۳ مهر، رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در اجلاس رسمی گفت که ایران و ارمنستان در ۳۰ سال گذشته در ارسال مواد مخدر به اروپا از طریق مرزهای ارمنستان و سرزمین های اشغالی آذربایجان همکاری کرده اند.

وی تاکید کرد: «پس از آزادسازی این مناطق توسط آذربایجان، ایران قاچاق مواد مخدر از دیگر مناطق مرزی آذربایجان را شدت بخشیده و طی این دوره، میزان کشف هروئین ارسالی از ایران به مقصد اروپا دو برابر شده است».