محرومیت زدایی

مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سهم ۴۵۰ میلیارد تومانی استان تهران از اعتبارات محرومیت زدایی در قانون بودجه سال جاری را اعلام کرد.

به گفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، شفیعی این اظهارات را در مصاحبه با درشهر در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه های استان بیان کرد.

وی توضیح داد: « این اعتبارات در پروژه‌ های بخش‌ های بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه روستایی و آبرسانی با تصویب شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان تزریق می‌ شود».

شفیعی همچنین اظهار داشت که حدود ۱۹۰ میلیارد تومان از این اعتبار به آموزش، نوسازی مدارس و تکمیل مدارس استان اختصاص می یابد.

وی اضافه کرد که ۱۲۰ میلیارد تومان نیز در بخش بهداشت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام مراکز بهداشتی و سیستم کامل سلامت در نظر گرفته می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: « با استفاده از این اعتبار محرومیت زدایی و اعتبارات مندرج بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تمام پروژه های بخش بهداشت که از سالها متروک شده بود و نیمه‌تمام بود، تکمیل و راه اندازی مجدد می شود».

وی همچنین به وظیفه دولت در حمایت از شهرک‌های صنعتی پایتخت، زیرساخت‌ ها، تأمین آنها  اشاره کرد.