قيمت شیرخشک سه برابر شده است!

هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک: با حذف ارز ترجیحی، قیمت شیرخشک بین ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش می یابد.

قيمت شیرخشک سه برابر شده است!

قيمت شیرخشک سه برابر شده است، هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک در نامه ای به مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرد حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه شیر خشک را بین ۵ تا ۷ برابر افزایش می‌دهد

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی، قیمت شیرخشک بین ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش می یابد.

قیمت شیرخشک 200 هزار تومان می شود

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تولید شیرخشک، مردم باید منتظر بمانند تا این محصول را با قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان خریداری کنند.

این در حالی است که شیرخشک صنعتی کم چرب كه ماده اولیه تولید شیر خشکاطفال است، در گروه یک کالایی قرار داشته و مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت اجرای این قسمت از برنامه بودجه ۱۴۰۱، قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل برای نوزادان به ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان برسد.

بحران کمبود روغن در راه است!

این روزها به دلیل کمبود ذخای رروغن در انبارها و کمبود این کالا در بازار، دولت مجبور شده به منظور جبران کمبود اقدام به واردات روغن کند.