مخالفان رژیم

روزنامه «کیهان»، وابسته به خامنه‌ای، خواستار سرکوب و قلع‌و‌قمع مخالفان رژیم جمهوری اسلامی و منتقدان سیاست‌های رئیسی و دولت خود شد.

روزنامه کیهان منتقدان دولت و رژیم را بال داخلی دشمنان رژیم ایران توصیف کرد، و بر لزوم قلع‌و‌قمع و سرکوب هرکسی که اصلاحات اقتصادی دولت رئیسی را نمی بیند یا به رسمیت نمی شناسد، تاکید کرد.

کیهان اظهار داشت: «آنهایی که هدفمند و مغرضانه در تیپ و قیافه‌های مختلف در کار اقتصاد اخلال می‌کنند بال داخلی دشمنان قسم خورده این سرزمین سربلند و مردم آن هستند».

کیهان افزود كه مخالفان رژیم و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف دشمنان نظام در جنگ اقتصادی تلاش می‌کنند.

◊    تهاجم وحشیانه اقتصادی و جنگ اعصابی!

همچنین کیهان خواستار قلع‌و‌قمع منتقدان حکومت رئیسی بدون رعایت هیچ قانونی شد و ادامه داد: «آنهایی باید بدون مماشات و با برخورد انقلابی قطع و قلع و قمع شوند».

این روزنامه با تاکید بر لزوم سرکوب مخالفان، حتی اگر این اقدامات با اصول دموکراسی و آزادی مغایرت داشته باشد، تاکید کرده است، زیرا نکته مهم به گفته کیهان، قلع‌و‌قمع دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آمریکا در داخل ایران است.

کیهان اضافه کرد که مردم ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی، ناکام گذاشتن دشمنان نظام، مهار تورم، مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها باید رنج ها را تحمل کنند و در کنار دولت باشند.