فاش شدن اختلاس بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌های دولتی توسط دادستان تهران
فاش شدن اختلاس بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌های دولتی توسط دادستان تهران

فاش شدن اختلاس بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌های دولتی توسط دادستان تهران؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کردند که یک فساد مالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران کشف شده است که به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

فاش شدن اختلاس بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌های دولتی توسط دادستان تهران

در روز سه‌شنبه، هفتم شهریور، علی صالحی اعلام کرد که مدیر دایرهٔ صندوق یکی از بانک‌های دولتی به اختلاس پرداخته و متهم اصلی در این پرونده پیش از خروج از کشور توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است.

دادستان تهران بدون ذکر نام بانک و متهم اصلی، اعلام کرد که مدیر دایره صندوق این بانک با همکاری متهم دیگری، خارج از شبکهٔ بانکی، تلاش کرده است تا مبلغ مذکور را به معادل ۶۰ میلیون واحد از ارز دیجیتال نوع تِتِر تبدیل کند.

در ادامه، او افزود که این مدیر بانکی سعی کرده است به صورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی کشور خارج شده و به یکی از کشورهای اروپایی که در نظر داشته، پناه ببرد.

آقای صالحی در توضیحات خود در روز سه‌شنبه، افزود که متهم اصلی در این پرونده، با اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی، مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال را به فروشندهٔ رمزارز پرداخت کرده است. او با استفاده از مهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی، تلاش کرده است نقشهٔ خود را به عملیاتی تبدیل کند.

فروشندگان ارز دیجیتال

او افزود که این متهم بانکی ادعا کرده است که در تعامل با فروشندگان ارز دیجیتال، خود را به عنوان نمایندهٔ بانک معرفی کرده و بر اساس اهداف و سیاست‌های بانک، خریداری ارزهای دیجیتال را به منظور اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزهٔ رمزارز انجام می‌دهد.