نان در سیزده استان گران شد!
نان در سیزده استان گران شد!

نان در سیزده استانه گران شد؛ بعد از شروع افزایش قیمت نان با افزایش ۴۳ درصدی در شهر مشهد و استان خراسان رضوی، این افزایش قیمت به دوازده كشور دیگر نیز گسترش یافت.

نان در سیزده استان گران شد!

در این موقعیت، معاون استاندار یزد اعلام نمود که افزایش قیمت‌ها به موجب “بخشنامه دولت” تا انتهای مرداد ماه در تمام استان‌ها اجرا خواهد شد.

از تاریخ سوم مرداد ماه، افزایش قیمت نان در استان خراسان رضوی آغاز شد. در این زمینه، قیمت نان بربری در شهر مشهد از مقدار یک هزار و ۱۵۰ تومان با افزایش حدود ۴۳ درصدی به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ تومان افزایش یافت.

گزارشی از خبرگزاری مهر تایید می‌کند که قیمت نان در ۱۳ كشور ایران افزایش یافته است. این گزارش اظهار داشته که هر یک از تشکل‌های فعال در حوزه آرد و نان امکان گفت‌وگو را ندارند، اما اخبار از افزایش نرخ نان در حدود ۱۳ كشور منتشر شده است. همچنین آمده است که تغییرات قیمت تا انتهای مرداد ماه برای سایر استان‌ها، از جمله استان تهران نیز، اعمال خواهد شد.

قرار نیست قیمت نان تغییر کند!

همچنین، خبرگزاری مهر نیز به یادآوری پرداخت که در ابتدای سال جاری، مقامات دولت تأکید داشته بودند “قرار نیست قیمت نان تغییر کند.”

محمد حسینی، یک نماینده پارلمانی از ابراهیم رئیسی، همچنین در اول خرداد ماه، با تأکید بر اینکه “بنزین و آرد گران نخواهد شد”، اظهار کرده بود: “افرادی که برای جلوگیری از قاچاق، افزایش قیمت بنزین و آرد را توصیه می‌کنند، باید به دنبال راه‌حل‌های دیگری باشند.”