تأمین مالی تروریسم

یک تیم سیاسی تخصصی گزارشی منتشر کرده است که جزئیات فعالیت های رژیم ایران در تأمین مالی تروریسم و ​​آشکار کردن شبکه تأمین مالی توسط سپاه پاسداران ایران برای اجرای برنامه های خود در منطقه را نشان می دهد.

گزارشی تحت عنوان “رژیم بی قانون: فعالیتهای غیرقانونی ایران” ترفندهایی و روشهایی را که تهران برای تأمین بودجه اقدامات تروریستی خود استفاده می کند، مانند حمایت از رژیم اسد که باعث کشته شدن مردم سوریه، حمله با موشک به کشورهای همسایه و حمایت از گروه های تروریستی مانند حزب الله است، نشان داد.

این گزارش می گوید که رژیم ایران از شرکت های صدفی و نهادهای به ظاهر مشروع برای انتقال وجوه به نهادهای تروریستی در کشورهای دیگر استفاده می کند.

  • سرقت کمکهای مالی سازمانهای خیریه

این گزارش به نیروی قدس اشاره داشت که شبکه ای از شرکت ها را برای بهره برداری از بازار ارز برای خرید و انتقال صدها میلیون دلار تأسیس کرد.

سپاه قدس همچنین از بنیاد بازسازی حرمهای مقدس در عراق برای هدایت میلیون ها دلار برای پیشبرد منافع سپاه پاسداران ایران در عراق استفاده کرد.

این موسسه به اطلاعات ایران کمک کرده بود تا اسلحه و مهمات را به شبه نظامیان عراقی وفادار خود حمل کنند.

مقامات سپاه همچنین بودجه و کمکهای و تأمین مالی تروریسم این سازمان را که برای ساختن زیارتگاهها تأمین شده بود برای تأمین بودجه اقدامات تروریستی خود سرقت می کردند.