غنی‌سازی اورانیوم

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تهدید کرد که از امروز ۹۰ درصد غنی‌سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد و تأکید کرد که کشورش نمی خواهد بمب اتم داشته باشد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برنامه هسته ای ایران “صلح آمیز” است، گفت: “اگر امروز اراده کنیم نرخ غنی سازی را به ۹۰ درصد برسانیم، این کار را انجام می‌دهیم».

بیانیۀ روحانی در پاسخ به نگرانی های اروپا و آمریکا درباره تصمیم ایران برای افزایش ۶۰ درصدی غنی سازی صورت گرفت.

 وی امروز، پنجشنبه ۲۶ فروردین، توضیح داد: «می‌گویند ۶۰٪ یعنی با یک حرکت به ۹۰٪ رسیدن، حال فرض کنید ما ۹۰ درصد غنی ‌سازی می کنیم، اما اینکه شما فکر می‌ کنید ما به سمت بمب اتم می ‌رویم، اشتباه محض است».

  • تصمیم ایران تحریک‌آمیز است

رئیس جمهور ایران تأکید کرد: «اگر بخواهیم می توانیم ۹۰ درصد غنی سازی انجام دهیم، اما به قول خود پایبند هستیم و به دنبال بمب اتم نیستیم».

روحانی همچنین تکرار کرد که اگر آمریکا به توافق هسته ای برگردد، ایران بلافاصله پس از تأیید، به تمام تعهدات خود در توافق نامه بازگشت، که مدت زیادی طول نخواهد کشید.

به نوبه خود، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، تصمیم ایران در مورد افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تحریک آمیز توصیف کرد.