توافقنامه برجام

در اولین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۰۰، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تأیید کرد که با وجود تحریم سه ساله، بدون طرح موضوع جبران خسارت، به توافقنامه برجام باز خواهد گشت.

روحانی امروز، چهارشنبه، ۴ فروردین، در جلسه هیات دولت افزود: «اگر کشورهای ۵+۱ به تعهدات خود احترام بگذارند، ما به تمام تعهدات قبلی خود که در این توافق نامه مشخص شده است، باز خواهیم گشت».

رییس جمهور خطاب به کشورهای برجام توضیح داد: «برجام بین ما و شماست. اگر به طور کامل به برگام برگردید، ما به طور کامل به برجام بر می‌ گردیم».

  • اولویت دیگر دولت

وی افزود: «این اولین هدف ما در این دوره است و مطمئناً بار اصلی این وظیفه بر دوش وزارت امور خارجه خواهد بود، اگرچه تمام بخشهای دولت مجبور به کار در این زمینه هستند». 

سخنرانی روحانی علی رغم اظهارات قبلی ایران مبنی بر پرداخت غرامت برای سالهای تحریم کشورش از سال ۱۳۹۸ بود.

این نیز در میان موانع متعددی است که مانع احیای توافقنامه برجام می شود، از جمله نقض اخیر ایران، افزایش نرخ غنی سازی اورانیوم و توقف کار بازرسان بین المللی در زمان قبلی است.

این باعث شد که مدیرکل آژانس بین المللی اتمی، رافائل گروسی، دیروز، سه شنبه و همچنین امروز تایید کند که سرنوشت این توافق در معرض خطر است.