عزیز قاسم زاده
عزیز قاسم زاده آزاد شد

عزیز قاسم زاده آزاد شد؛ قاسم زاده فعال صنفی معلمان و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان که در تاریخ ۴ مهرماه بازداشت شده بود ،ظهر امروز با قرار وثیقه از زندان رودسر آزاد شد.

https://twitter.com/faresnews24/status/1447513322807599107?s=20

 

عزیز قاسم زاده آزاد شد

عزیز قاسم‌زاده، فعال صنفی معلمان و سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان پس از دو هفته بازداشت با پرداخت وثیقه از زندان رودسر آزاد شد.

 قاسم زاده که در تاریخ ۴ مهرماه بازداشت شده بود ،ظهر امروز با قرار وثیقه از زندان رودسر آزاد شد.

بازداشت عزیز قاسم زاده

عزیز قاسم زاده، فعال صنفی فرهنگیان گیلان ، تنها یک روز پس از فراخوان “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” برای برگزاری تجمع اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به گزارش “کانال شورای هماهنگیتشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” ، امروز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ نیروهای امنیتی ایران عزیز قاسم زاده سخنگوی انجمن فرهنگی گیلان را پس از تفتیش منزل پدری اش دستگیر کردند.

در این گزارش آمده است که تعدادی از وسایل شخصی این فعال فرهنگی ضبط شده و محل دستگیری و اتهامات وی مشخص نیست.

کاربران فعال توییتر با اعلام طوفان در توئیتر روز سه شنبه ۶ مهرماه خواستار آزادی فوری عزیز قاسم زاده، سخنگوی اتحادیه معلمان گیلان شده اند.