گوهر عشقی

بنیاد ستاره بهشتی اعلام کرد که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی، در راه مزار قبر پسرش توسط افراد ناشناس مورد تعرض قرار گرفت.

دیروز جمعه، ۱۹ آذر، صفحه اینستاگرام بنیاد ستاره بهشتی تصویری از خانم گوهر در حالی که سر و صورتش باندپیچی شده و روی تخت دراز کشیده در بیمارستان بستری است منتشر کرد.

مادر ستار بهشتی

این بنیاد اعلام کرد که افراد ناشناس ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران در حالی که خانم گوهر در راه مزار فرزندش بود، حمله کردند. 

گزارش بنیاد توضیح داد که خانم جوهر در حال رفتن به سمت امامزاده بود که موتور با راکبانش از پشت ظاهر شد و یکی از راکبان موتور ضربه محکمی به کمرش زد و پس از این حمله بر روی میل گردهای کنار خیابان افتاده و پس از مدتی از شدت ضربه از هوش رفت.

یکی از شاهدان عینی گزارش داد که خانم جوهر سال هاست که هر روز برای زیارت پسرش به امامزاده می رود و گفت: «من داخل مغازه بودم که صدای فریاد و کمک خواهی مردم بلند شد وقتی من به نزدیک جمعیت رسیدم دیدم مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است».

برخی از شهروندان سریعا خانم گوهر را به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا معاینه شد و پس از ساعت ها تحت نظر شدید از بیمارستان مرخص شد.