کرونا
صحبتهای متناقض خامنه‌ای درباره کرونا؛ بالاخره پذیرفت “بیماری کرونا ” مسئله فوری است

صحبتهای متناقض خامنه‌ای درباره کرونا؛ علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی ، که در ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ گفت: “کرونا را خیلی بزرگ نکنیم ، این مساله مدتی نه چندان طولانی برای کشور وجود خواهد داشت وسپس رخت برمی‌بندد. در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰  “کرونا مساله اول و فوری” کشور توصیف کرد

صحبتهای متناقض خامنه‌ای درباره کرونا

علی خامنه ای ، که در سال ۱۳۹۸ گفت: “کرونا را خیلی بزرگ نکنیم ، این مساله مدتی نه چندان طولانی برای کشور وجود خواهد داشت وسپس رخت برمی‌بندد.

حالا مى گويد:کرونا مساله اول و فوری” کشور توصیف کرد

خامنه‌ای بالاخره پذیرفت “بیماری کرونا ” مسئله فوری است

بالاخره ، پس از نزدیک به دو سال ، علی خامنه ای موضع ایدئولوژیک خود را پس گرفت و از واژه “موضوع فوری” برای اشاره به همه گیری کرونا استفاده کرد.

طبق آمارهای رسمی ، در حال حاضر ، تعداد قربانیان کرونا از 500 نفر فراتر رفته است ، که مطمئناً بسیار بیشتر از تعداد واقعی جانباختگان است.

در بیمارستان‌ها برای بستری صبر می‌کنند تا مریض فوت کند

امیرعلی سوادکوهی ، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران ، وضعیت بیمارستان های دولتی را “فاجعه بار” توصیف کرد.

وی گفت: “بیماران با اکسیژن ۵۰ درصد در بخش بستری شده‌اند وآنجا فقط صبر می‌کنند تا مریض فوت کند ، زیرا هیچ درمانی برای بیمارانی با این مقیاس درگیری در بخش وجود ندارد.”

سوادکوهی روز چهارشنبه به خبرآنلاین گفت: “بیمارستان ها دیگر ظرفیت ندارند.” بیمار در وسط اورژانس در برخی از بیمارستانهای خصوصی دراز خوابیده است.