آمار گمرک کره جنوبی نشان می دهد که صادرات ایران به این کشور در سال ۱۳۹۹ به ۸.۶ میلیون دلار کاهش یافته است ، در حالی که در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲.۱۳ میلیارد دلار بوده است.

بنابراین صادرات ایران به کره جنوبی طی یک سال ۹۹.۵ درصد کاهش یافته است.

و بایگانی آماری طی سه دهه گذشته در کره جنوبی نشان می دهد که تجارت بین ایران و کره جنوبی هرگز به این میزان پایین نبوده است.

براساس این سرشماری ، سال ۱۹۹۸ سالی است که کمترین میزان صادرات ایران به کره جنوبی را نشان می دهد ، که ۱۱۵ برابر بیشتر از سال گذشته بوده و نزدیک به یک میلیارد دلار بوده است.

همچنین آمار گمرک کره جنوبی نشان می دهد این کشور در سال گذشته ۱۸۶ میلیون دلار به ایران صادر کرده است که ۳۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

صادرات ایران به این کشور در سال ۱۳۹۶ ، قبل از تحریم های آمریکا ، بیش از ۷ میلیارد دلار و واردات آن از کره ۴ میلیارد دلار بوده است.

ایران می گوید بانک های کره جنوبی ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران را مسدود کرده اند.

در چارچوب فشار بر دولت کره جنوبی برای آزادسازی این دارایی ها ، سپاه پاسداران ایران اخیراً یک نفتکش کره جنوبی را به بهانه “آلودگی محیط زیست” ربوده است.

کره جنوبی از مقامات ایرانی خواست شواهدی در مورد آلودگی محیط زیست توسط این نفتکش ارائه دهند.