آبادان
شلیک مستقیم و مجروح شدن چندین جوان در آبادان!

شلیک مستقیم و مجروح شدن چندین جوان در آبادان؛ نیروهای امنیتی به معترضان حمله کردند و گاز اشک آور شلیک کردند.

شلیک مستقیم و مجروح شدن چندین جوان در آبادان!

معترضان آبادانی که برای ششمین شب متوالی در اعتراض به رسیدگی به برج فروریخته متروپل به خیابان های شهر آمده بودند، نیروی انتظامی را «هو» کردند.

در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، معترضان شامگاه نهم خرداد علیه مقامات حکومتی شعارهایی سر می‌دهند، كه یک فرمانده نیروی انتظامی از آن‌ها می‌خواهد تا «شعارهای ساختارشکنانه» ندهند.

.معترضان در پاسخ فریاد زدند: «بی‌شرف، بی‌شرف».

همانطور که فرمانده نیروی انتظامی می گوید: “من برای سومین بار به شما هشدار می دهم! پلیس با شما صحبت می کند. عواقب تجمع شما پای خودتونه. از لحاظ قانونی”.

همانطور که فرمانده نیروی انتظامی می گوید: “من برای سومین بار به شما هشدار می دهم! پلیس با شما صحبت می‌کنه. عواقب تجمع شما پای خودتونه. از لحاظ قانونی”.

در این زمان معترضان او را «هو» می‌کنند.

پخش فریاد بی‌شرف بی‌شرف مردم آبادان از صدا و سیما

امام جمعه آبادان که در مراسم حکومتی«اجتماع بزرگ عزاداری» برای قربانیان حادثه برج متروپل بالای سکو رفته بود تا سخنرانی کند، خطاب به جمعیت گفت: «آفرین بر شما مردم آبادان. آفرین بر بصیرت شما.

“آفرین بر وفاداری و استقامت شما”، اما معترضان ناگهان حرف او را قطع کردند و فریاد زدند “بی‌شرف،بی‌شرف”