شرکت ایرانی

دفتر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در خوزستان، جنوب غربی ایران، پس از شکایت این شرکت از آنها، حکم بازداشت علیه ۵ کارگر شرکت ایرانی نیشکر هفت‌تپه را صادر کرد.

امروز، سه‌ شنبه ۲۶ اسفند، شعبه دوم منطقه الوشوش  قرار جلب را به اتهام اخلال در نظم عمومی به یوسف بهمئی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری، حمید ممبینی و حسین حمدانی صادر کرد.

کانال “مستقل کارگران هفت‌تپه” در “تلگرام” نوشت که پرونده این پنج نفر پس از “اعمال نفوذ” از صاحبان شرکتی که مرتکب فساد شده اند، به دادگاه ارجاع شد.

مستقل کارگران هفت‌تپه نشان داد که این تصمیم در یکی از مواردی صادر شد که شرکت علیه پنج کارگر کارخانه شکایت کرد.

  • اختلاس و رشوه

مقامات شرکت ایرانی هفت‌تپه سه شکایات جداگانه داشتند، اولی علیه ۳۱ نفر، دومی علیه ۱۲ نفر و سومین علیه ۷ نفر است. اما دادگاه با صدور رأی از پیگرد قانونی جلوگیری کرد.

شایان ذکر است که صاحب شرکت سابقه طرح شکایت از کارمندان خود را دارد که همیشه وی را به فساد مالی، اختلاس در بودجه شرکت و بازداشت حقوق آنها متهم می کنند.

در سالهای اخیر، هفت‌تپه با اعتراض مداوم کارگران در مورد دستمزد، خصوصی سازی و فساد اداری توسط مدیران شرکت، از جمله امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت، روبرو شده است.