سوءاستفاده انتخاباتی

سیدضیاء هاشمی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تهیه‌کنندگان، نسبت به تخلفات سیاسی و سوءاستفاده انتخاباتی کارگردانان فیلم هشدار داد و تأکید کرد که مالیات عکاسان هزینه تولید در سینماها را افزایش می دهد.

هاشمی درباره شرایط سینمای ایران در سال ۱۴۰۰ نشان داد: «یکی از آرزوهای ما برای سینمای ایران رفع موانع دریافت مجوز تولید آثار سینمایی است».

وی افزود: «سالهاست که ما خواهان آن هستیم که حداقل باسابقه و شناخته شده اعضای سینما بتوانند بدون نیاز به مجوز، فیلم های خود را تولید کنند».

  • وضعیت نابهنجار اقتصادی

وی ادامه داد: «به دلیل شیوع ویروس کرونا و آسیب هایی که به سینما وارد شده ، دولت باید در برنامه خود به سینما کمک کند».

هاشمی تاکید کرد: «با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری از سوءاستفاده انتخاباتی از سینما یا اختلافات سیاسی وارد آن شود، می ترسم».

تهیه‌کننده سینما با انتقاد از تصویب لایحه اخذ مالیات از فیلمسازان، توضیح داد: «آنها واقعاً با سینما چه کار می کنند؟ صنعت فیلم ورشکسته است بنابراین نباید از همه سازندگان فیلم مالیات گرفت».

وی افزود: «وضعیت اقتصادی کنونی غیر عادی است و همه طبقات جامعه از جمله هنرمندان نمی توانند آن را تحمل کنند.
وقتی ارزش پول به این سطح می رسد، هزینه های تولید افزایش می یابد و با وضع مالیات، شرایط بقای سینما دشوارتر می شود».