یکشنبه, دسامبر 5, 2021

سلامت وبهداشت

خانه سلامت وبهداشت صفحه 19

ماجرای کشف و خنثی کردن طرح ترور رئیس جمهور ترکیه

رسانه های ترکیه جزئیاتی از کشف و خنثی کردن طرح ترور رئیس جمهور ترکیه با استفاده از بمب جاسازی شده در زیر خودروی پلیس...