سرود ملی ایران

رهبر ارکستر ایرانی، نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاد و در آن سرود ملی ایران را “کپی” سرود ملی کره جنوبی توصیف کرد.

علی رهبری، موسیقیدان و آهنگساز برجسته ایرانی در نامه خود خواستار ساختن سرودی جدیدی بر اساس “بن‌مایه” موسیقی ایران شد.

رهبری در نامه خود به عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوشت: «سرود فعلی ایران، «شباهت بسیار چمشگیری به سرود کشور کره جنوبی دارد و بسیاری از قطعات آن، کپی سرود این کشور است».

وی اضافه کرد: «از این سرود بوی ایران به مشام نمی‌ رسد و گویا كه توسط افراد غیر ایرانی ساخته شده است».

  • بویی از ایران به مشام نمی‌رسد 

رهبر ارکستر جمهوری اسلامی نه تنها از سرود جمهوری اسلامی، بلکه به طور کلی از وضعیت هنری و موسیقی انتقاد کرد.

وی نشان داد: «کشوری چون ایران.. که منبع الهام فرهنگی برای بخش بزرگی از جهان است.. آیا از قحط موسیقیدانان رنج می برد تا از هنرمندان کشوری دیگر و آثار فرهنگی بیگانه با فرهنگ ایران کپی می شود».

شایان ذکر است در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷، “پاینده بادا ایران” در ابتدا و از سال ۱۳۷۱، “مهر خاوران”، که سراینده ساعد باقری و آهنگ ساز آن نیز حسن ریاحی است، به عنوان سرود ملی مورد استفاده قرار گرفت.