سال تحصیلی جدید

حمیدرضا رخشانی، مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، از برگزاری سال تحصیلی جدید در مناطق روستایی و عشایری به صورت حضوری خبر داد.

در بیانیه مطبوعاتی به رسانه های ایرانی، رخشانی تأیید کرد که در مهر سال جاری، کلاس های دانش آموزان روستایی و عشايری در استان به صورت حضوری و نه به طور مجازی، برگزار می شود.

وی توضیح داد که این تصمیم در مورد مناطق عشایری و مناطق روستایی که جمعیت کمی دارند و دانش آموزان در کلاس درس کم تمرکز دارند، اتخاذ می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نشان داد که شرایط حضور دانش آموزان در مناطق شهری مربوط به تصمیمات ستاد مرکزی کرونا است.

وی اضافه کرد که اکنون ۴۰۰ هزار دانش آموز در استان داریم که ۱۰۰ هزار نفر از آنها در روستاها و مناطق روستایی زندگی می کنند.

رخشانی همچنین اظهار داشت: «در مهرماه امسال دانش آموزان مناطق عشایری و روستایی استان سیستان و بلوچستان که از جمعیت کمی برخوردارند و تراکم دانش آموزان در کلاس‌های درس کم است به صورت حضوری برگزار می‌ شود».

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همچنین بیان کرد که میزان واکسیناسیون معلمان استان به ۹۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: «هنوز تعدادی از معلمان دوز دوم واکسن را دریافت نکرده‌ اند که می‌ طلبد این اقدام هم هرچه سریعتر عملیاتی شود».