شاه

امروز سالگرد خروج مردی از میهنش است، مردی که قلبش تا آخرین لحظه عمرش برای ایران و ایرانی می تپید، امروز سالگرد خروج شاه محمدرضا پهلوی از ایران است.

ایرانیان امروز در شبکه های اجتماعی سالروز خروج پادشاه ایران، محمدرضا پهلوی از ایران را گرامی داشتند و تصاویری از وضعیت بد ایران پس از خروج پادشاه و قدرت گرفتن آخوندها، منتشر کردند.

محمدرضا پهلوی در این روز پس از ناآرامی های مردمی و تظاهرات گسترده ای که توسط دشمنان ایران و آخوندهایی که در کشورهای متخاصم زندگی می کردند، مجبور به ترک تخت طاووس شد.

محمدرضا پهلوی سعی کرد به اروپا برود، اما آن کشور مانند سایر کشورهای جهان از دریافت هواپیمای خود امتناع کرد تا اینکه شاه هواپیمای خود را در شهر اسوان در مصر فرود آورد و میزبان انور سادات، رئیس جمهور مصر، بود که روابط خوبی با شاه و خانواده اش داشت. 

◊    بزرگترین حسرت ها در زندگی ایرانیان است..

سادات به محض هواپیمای سلطنتی پهلوی به مصر، از شاه ایران و خانواده اش پذیرایی شایسته سران و پادشاهان کشورها کرد. و گارد افتخار نیز مورد بررسی قرار گرفت و کاخ گنبد به عنوان اقامتگاه شاهنشاه آریامهر و خانواده اش تعیین شد.

خروج محمدرضا پهلوی از ایران باعث خوشحالی وفاداران آخوندها شد که به هدف خود، یعنی بیرون راندن محمدرضا پهلوی از وطن و پایان دادن به سلطنت او در سرزمینی که ۲۵۰۰ سال تحت حکومت شاهان بود، رسیدند.

اما همه ایرانیان از به دست گرفتن حکومت ایران توسط آخوندها راضی نبودند، زیرا منابع دیپلماتیک تأیید کردند که شبه نظامیان خمینی به سمت معترضان در شمال تهران تیراندازی کردند و چندین نفر را زخمی کردند.

امروز، ۴۳ سال پس از خروج شاه از ایران، ایرانیان وضعیت اقتصادی دوران سلطنت خود را با وضعیت وخیم کنونی مقایسه می‌کنند. و برخی از آنها تاکید کردند که امروز سالروز یکی از بزرگترین حسرت ها در زندگی ایرانیان است.