رایگان

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی، با تایید اینکه دولت به خانواده های سه تا چهار فرزند زمین رایگان می دهد، اظهارات کنایه آمیزی کرد.

اظهارات وزیر راه و شهرسازی تمسخر کاربران شبکه‌های اجتماعی شد زیرا قاسمی اعلام کرد که دولت ابراهیم رئیسی تصمیم دارد به هر خانواده‌ای که سه تا چهار فرزند داشته باشد زمین رایگان برای ساخت مسکن بدهد.

فعالان اجتماعی و سیاسی با انتقاد از اظهارات وزیر، گفتند که این اظهارات غیرواقعی است و دروغ ها و فریب های معمول دولت را آشکار می کند.

آنها افزودند که بسیاری از خانواده های ایرانی در خیابان زندگی می کنند زیرا دولت به آنها مسکن نمی دهد، پس چگونه به آنها زمین می دهد؟

از سوی دیگر، وزیر مسکن با بیان اینکه قرار است طی دو سال آینده در قالب نهضت ملی مسکن دو میلیون خانه در کشور ساخته شود، گفت: «مشکل بسیاری از جوان‌های مجرد برای ازدواج مساله مسکن است و به همین دلیل ثبت‌نام مجردها در طرح نهضت ملی مسکن را پیش‌بینی کردیم».

وزیر شهرسازی گفته بود که اگر حدود ۶۰۰ هزار هکتار زمین جدید در خارج از مناطق روستایی شناسایی شود، دولت برای ساخت واحد مسکونی در شهرها مشکلی نخواهد داشت، به ویژه اینکه تاسیس بانک زمین به مراحل پایانی خود رسیده است.