دانشگاه علوم پزشکی گرگان
رفتار غیرانسانی نگهبان دانشگاه علوم پزشکی گرگان با یک دانشجو

رفتار غیرانسانی نگهبان دانشگاه علوم پزشکی گرگان با یک دانشجو؛ امروز چهارشنبه ۱۲ آبان یکی از نگهبانان دانشگاه علوم پزشکی گرگان با توسل به زور و خشونت سعی می‌کند، یک دانشجو را از درب خروجی به بیرون از محوطه دانشگاه انتقال دهد.

برخورد خشونت آمیز با دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رفتار غیرانسانی نگهبان دانشگاه علوم پزشکی گرگان با یک دانشجو؛ برخورد غیرانسانی مأمور نهاد حراست با یکی از دانشجویان پزشکی گرگان خبر ساز شد.

رفتار غیرانسانی نگهبان دانشگاه علوم پزشکی گرگان با دانشجو

نیروهای نگهبانی دانشگاه‌ها در استخدام نهاد حراست و زیر مجموعه وزارت اطلاعات هستند.

ماموران امنیتی در ورودی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ با استفاده از خشونت از ورود دانشجو به دانشگاه جلوگیری کردند. مأموران حراست این دانشجو را به بیرون از محوطه دانشگاه پرت کردند. 

دانشجویان حاضر در صحنه به این اقدام خشونت و تحقیر آمیز مأموران حراست اعتراض کردند.

نیروهای امنیتی دانشگاه در ایران وابسته با هماهنگی وزارت اطلاعات  و استخدام  می شوند.

مامور خاطی برخورد با دانشجو تعلیق شد

عباس فولادیان، مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی گرگان، پس از انتشار ویدیویی از درگیری خشونت آمیز حراست دانشگاه علوم پزشکی گرگان با یک دانشجو در اطلاعیه ای از تعلیق این مامور از شغل خود خبر داد.

وی افزود: هیچ مجوزی برای حضور این افسر در حفاظت فیزیکی در دانشگاه صادر نشده است.