ذخایر طلای

علی اکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، رسوایی سرقت ذخایر طلای کشور در دوران ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی را فاش کرد.

این نماینده مجلس ایران به دزدی و فساد گسترده در بانک مرکزی در دوره ریاست ولی‌الله سیف اشاره کرد و تاکید کرد که حراج ذخایر طلای کشور در دوره ریاست‌ سیف صورت گرفته است.

کریمی تصریح و فاش کرد: «در آن زمان ۶۲ تن طلا در قالب سکه به فروش رسید، اما این پرونده هنوز بررسی نشده است».

وی همچنین میزان خسارات وارده در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی در دولت روحانی را بسیار عظیم توصیف کرد و نشان کرد که سیف متهم به سوءمدیریت، فساد مالی و رشوه و مشارکت در استفاده غیرقانونی و نامشروع از اختلاف قیمت ارز نیز متهم شده است.

رئیس سابق بانک مرکزی همچنین متهم به توزیع ارزهای رایج به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی در بین بستگان، دوستان، آشنایان و افراد مرتبط با خود بود.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که سیف به اتهام بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

در بیانیه دادگاه همچنین آمده است که سیف به فروش غیرقانونی ارز و اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت نیز متهم است.