خرید آب

قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان، گفت که مردم در برخی شهرهای خوزستان مثل هویزه و دشت آزادگان، در صف های طولانی خرید آب می‌ ایستند.

امروز، دوشنبه ۱۴ تیر، نماینده نماینده دشت آزادگان این وضعیت را فاجعه بار توصیف کرد و از اوضاع بحران کرونا وخیم تر است.

وی توضیح داد که در برخی از روستاهای خوزستان، به دلیل خشک شدن رودخانه ها، آب با پمپ قابل برداشت نیست.

ساعدی همچنین با انتقاد از وضعیت تالاب هورالعظیم بزرگ صحبت کرد و گفت: «متاسفانه امسال تنش آبی همه خوزستان را در بر گرفته».

  • هولناک‌ترین فجایع زیست محیطی

وی همچنین به مرگ تعداد زیادی ماهی در این تالاب پس از عدم تأمین آب در هورالعظیم اشاره کرد که مورد انتقاد و اعتراض شهروندان قرار گرفت.

ساعدی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو و سازمان محیط زیست ادامه داد: «وزارت نیرو وظایف اولیه خود در قبال طبیعت و تامین حق‌آبه‌های زیست محیطی را انجام نمی‌ دهد».

شایان ذکر است كه شرکت آب و فاضلاب ایران اعلام کرده بود که بحران آب در برخی از روستاهای کشور بدتر شده است.

بیانیه ای شرکت گزارش داد که روستاهایی، که به آب رسانی از طریق تانکرها احتیاج دارند، در سال گذشته ۵۵۰۰ روستا بود و در سال جاری به ۸۰۰۰ روستا رسیده است.