دوران پهلوی

حجت‌اله رافعی، معلم و فعال سیاسی اهل شهرستان شهریار به ۶ سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، و تنظیم یک پژوهشنامه علیه دوران پهلوی محکوم شد. 

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی این معلم فعال سیاسی او را محکوم به کاشتن ۴۰ اصله نهال و نوشتن یک پژوهش علیه دوران و خاندان محمدرضا شاه کرده است.

این معلم که در حال حاضر در زندان است، ویدیوهایی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود که در آن خود را “هوادار نظام پادشاهی” توصیف می کرد.

  • محاکمه بدون حضور وکیل!

پس از انتشار این ویدیوها، روز سه شنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی و ماموران اطلاعات سپاه پاسداران او را دستگیر کردند و به مکان نامعلومی منتقل شد و هیچ یک از خانواده اش نتوانستند با او ارتباط برقرار کنند.

پس از دستگیری، حجت‌اله رافعی متهم به “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” شد.

به نوبه خود، کمپین حقوق بشر در ایران حکم علیه این فعال سیاسی را تأیید کرد و گفت که دادگاه او را به ۶ سال زندان، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، کاشتن ۴۰ اصله نهال و نوشتن یک پژوهشنامه علیه دوران پهلوی محکوم کرده است.

همچنین سازمان های حقوق بشری گزارش دادند که محاکمه حجت‌اله رافعی در ۶ شهریور بدون حضور وکیل انجام شد.