حمله نیروهای امنیتی

نیروهای امنیتی به تجمع معلمان در مقابل مجلس حمله کردند و معلمان نیز با شعار  “بی شرف بی شرف” به مقابله با آنها پرداختند.

حمله نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضی معلمان تهران

امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه در پی اعتصابات سراسری معلمان ایران، فرهنگیان تهران در مقابل مجلس تجمع بزرگی برگزار کردند؛ كه نیروهای امنیتی به این تجمع حمله کردند و معلمان نیز با شعار  “بی شرف بی شرف” به مقابله با آنها پرداختند.

https://youtube.com/shorts/xSgKhPU0FVg?feature=share

تجمع اعتراضی معلمان تهران مقابل مجلس و حمله نیروهای امنیتی به این تجمع

تداوم تجمع سراسری معلمان کشور

امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه در ادامه اعتصابات سراسری معلمان ایران، معلمان شاغل در شهرهای کرمان، مریوان، تهران، قم و سقز همزمان با سایر شهرهای کشور دست به تجمع زدند.

همسان‌سازی حقوق و اجرای طرح رتبه بندی به میزان ۸۰ درصدی هیأت علمی از مهم ترین خواسته های معلمان معترض است.

شیراز – تجمع اعتراضی معلمان شیراز

امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه در ادامه اعتصاب سراسری معلمان ایرانی، فرهنگیان شیراز همزمان با سایر شهرهای کشور دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی معلمان شیراز؛ با شعار : معلم بپا خیز برای رفع تبعیض
معلم زندانی آزاد باید گردد

تجمع اعتراضی معلمان تبریز

امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه در ادامه اعتصاب سراسری معلمان ایران،فرهنگیان تبریز همگام با سایر شهرهای کشور با شعار: “این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی.” دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی معلمان مازندران

فرهنگیان مازندران همزمان با سایر شهرهای کشور با شعار؛ «نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش»، دست به تجمع زدند.