حمله نتد روزنامه کیهان به سینماگران؟
حمله نتد روزنامه کیهان به سینماگران؟

پس از تحریم جشنواره‌های دولتی به ویژه جشنواره فیلم فجر از سوی بسیاری از هنرمندان و نهادهای صنفی، روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ضمن حمله به سینماگران، این اقدام آنان را فرصتی برای “پوست‌اندازی” سینما مانند دوران اول انقلاب توصیف کرد.

حمله نتد روزنامه کیهان به سینماگران

کیهان روز یکشنبه ۱۱ دى مدعى شد که جشنواره‌های دولتی از جمله سینما حقیقت در ماه‌های اخیر «با قوت و قدرت» برگزار شده، و خطاب به سینماگران و دیگر هنرمندان معترض نوشت: سینما تعطیل نشد، شما مرخص شدید!

ادعای این روزنامه مبنی بر دریافت جشنواره های دولتی در ماه های اخیر در حالی مطرح شد که هنرمندان این جشنواره ها را تحریم کردند و به گفته برخی مدیران دولتی، این فعالیت های هنری با «اختلال در بخش مخاطب» نیز مواجه شد.

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران خواست که با تحریم جشنواره فیلم فجر در کنار معترضان ایرانی بایستند

به عنوان مثال در خصوص جشنواره سینما حقیقت، جمعی بزرگ و برجسته از سینماگران و فعالان فرهنگی با انتشار بیانیه ای به کشتار و زندانی شدن تجمع کنندگان از جمله دستگیری اهالی فرهنگ و هنر اشاره کردند و نوشتند: در این شرایط غم‌انگیز و تأسف‌بار، جشن و جشنواره فیلم مستند را نادیده انگاشتن غم مردمی می‌دانیم که صاحبان راستین فرهنگ و هنرند.

همچنین اخیرا انجمن فیلمسازان مستقل ایران با صدور بیانیه ای از جشنواره ها و سازمان های بین المللی فیلم خواست تا در کنار معترضان ایرانی برای تحریم جشنواره فیلم فجر قرار گیرند و پیام «زن، زندگی، آزادی» را به جهانیان برسانند.