حقوق پایین

سازمان نظام پرستاری تهران، دیروز، یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه، اعلام کرد که ماهانه بیش از ۵۰۰ پرستار به دلیل حقوق پایین از ایران مهاجرت می کنند.

آرمین زارعیان، رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران، تأیید کرد که بیشتر پرستاران ایرانی به کشورهای آمریکای شمالی مانند کانادا و سوئد در اروپا و همچنین برخی کشورهای خلیج فارس مهاجرت می کنند.

زارعیان افزود: «در سایر کشورها، پرستاران ۵۰۰۰  یورو حقوق می گیرند و بنابراین مهاجرت از کشور را به حقوق پایین که در اینجا پرداخت می شود، ترجیح می دهند».

از سوی دیگر، رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران اظهار داشت که مهاجرت پرستاران به خارج از کشور همچنان ادامه دارد.

  • نمی‌توان مانع خروج پرستاران از کشور

وی اضافه کرد: «طبق آخرین اخباری که دریافت کردم، درخواست مهاجرت ماهانه برای ۵۰۰ پرستار خارج از کشور در سازمان پرستاری ثبت می شود».

وی توضیح داد: «متاسفانه ما نمی توانیم از مهاجرت پرستاران کشور جلوگیری کنیم». 

زارعیان گفت: «برخی از پرستاران کارهای مهاجرتی را شخصاً انجام می دهند و درخواست را در سازمان پرستاری ثبت نمی کنند و ما از آمار آنها اطلاعی نداریم».

وی همچنین به اظهارات خود ادامه داد كه دولت برای استخدام پرستار زن و مرد كاری انجام نمی دهد و وزارت بهداشت در این زمینه اختیاراتی ندارد.

 رییس هیات مدیره نظام پرستاری تهران توضیح داد: «برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران، به استخدام ۳۰ هزار پرستار در وزارت بهداشت را پیشنهاد کردیم، اما مسئولان به دلایل مختلف این پیشنهاد را رد کردند»!.