سخنگوی وزارت امور خارجه
جنجال در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه

جنجال در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه؛ وزارت امور خارجه به بهانه پوشیدن لباس آستین کوتاه به خبرنگار اجازه ورود به نشست خبری را نداد.

جنجال در نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه

یک خبرنگار در نشست خبری به سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که حراست وزارت خارجه به وی گفته است که به دلیل پوشیدن آستین کوتاه از هفته آینده اجازه حضور در نشست خبری را ندارد. او همچنین گفت که به دلیل انتقاد از وزیر امور خارجه به زندان تهدید شده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: اقدامات متقابل ما کاملا قاطع و متناسب بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: اقدامات متقابل ما (بریدن ۲۷ دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) کاملا قاطع و متناسب بود.

خطیب زاده: آنچه در داخل آژانس رخ داد کاملاً سیاسی و برنامه ریزی شده بود، زیرا ما اقدامات خود را انجام دادیم و اقدامات کاملاً تعیین کننده و متناسب بود.

آیا ایران سفر گروسی به تهران را می پذیرد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: اگر گروسی بخواهد به عنوان توریست به ایران بیاید، می تواند بدون ویزا نیز به ایران بیاید، اما اگر قرار است به عنوان مدیرکل آژانس به ایران بیاید، قطعا دستورکار می‌خواهد البته خودشان هم همیشه با دستور کار سفر می‌کنند ولی شاید سفر گروسی به سرزمین‌های اشغالی با یک دستور کار دیگری بوده است.