جایگاه گاز طبیعی

چندین گزارش تعطیلی ده‌ها جایگاه گاز طبیعی در مازندران و گلستان و قطعی گسترده برق در مشهد را نشان داد. 

با بسته شدن ده ها ایستگاه سی‌ان‌جی در شهرهای گلستان و مازندران، صف های طولانی اتومبیل در شب در مقابل چند ایستگاه فعال امتداد یافت و در همین حال ،قطع گسترده برق در مشهد به دلیل کمبود بنزین ایجاد شد.

در همان زمان، مدیرعامل شرکت گاز گلستان، علی طالبی، گفت که این استان بیشترین افت فشار گاز را در گرگان، کردکوی،‌اینچه‌برون، آق‌قلا، و بندر ترکمن دارد.

  •  صف‌های طولانی خودروها 

گزارش های آژانس های خبری رسمی ایران بیان داشتند که طول خودروهای که در صف انتظار برای سوخت گیری در برخی جایگاه گاز طبیعی گرگان در صف ایستاده اند، از پنج کیلومتر فراتر رفته است.

و همچنین نشان تاکید کرد که طی چند روز آینده، با افزایش دمای هوا و کاهش مصرف گاز خانگی، وضعیت جایگاه های سوخت گلستان مانند گذشته خواهد بود.

 •  قطع گسترده برق در مشهد 

همزمان با تعطیلی جایگاه های سی‌ان‌جی گلستان و مازندران، شهروندان مشهدی خشم خود را از قطع گسترده برق در این شهر برای مدت طولانی ابراز کرده اند.

گزارش ها از این شهر نشان می دهد که این قطعی ها به طور متناوب در مشهد رخ می دهد و قطع برق در هر منطقه حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت به طول انجامیده است.

سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد توجیه کرد که آنها به دلیل عدم امکان گزارش، ساکنان را مطلع نکرده اند.