بازیگر زن

مدير اداره هنرهای نمایشی جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک کارگردان و بازیگر نمایش سنتی به دلیل انتشار فیلم تک‌خوانی بازیگر زن نمایش در شبکه‌های اجتماعی برای تحقیق احضار شده است.

مهرداد کورش‌نیا اظهار داشت که وزارت فرهنگ کارگردان و بازیگر نمایش سنتی “به هیچ وجه مجوز نمی‌دهیم” را احضار می کند زیرا آنها یک فایل صوتی واحد از یک زن را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند.

کورش‌نیا اظهار داشت: «به تک‌خوانی زنان در نمایش “به هیچ وجه مجوز نمی‌دهیم” و فیلم تک‌خوانی منتشر شده مربوط به پشت صحنه نمایش بوده ولی چون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مصداق تخلف است».

در این گزارش نام بازی و بازیگر زن ذکر نشده است، اما گزارش ها تأیید می کنند که بازیگر این نمایش تک‌ خوانی آن را از صفحه خود در شبکه های اجتماعی حذف کرده است.

اين گزارش ها همچنین تأیید کرد که در اجرای عمومی این نمایش نیز تک‌ خوانی زنان مجوز نخواهد گرفت.

شایان ذکر است که قوانین جمهوری اسلامی ایران صریحی زنان را از خوانندگی منع نمی کند، علیرغم اینکه در چهار دهه گذشته، هر گونه تک‌خوانی زنان به ویژه در صورتی که مخاطب مرد باشد، ممنوع است.

در برخی مواردی که زنان به صورت تک‌خوانی می خواندند، دستگاه قضایی با آن برخورد می کرد.