تولید گندم

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران از کاهش ۳۰ درصدی تولید گندم در کشور و خرید تضمینی گندم به نصف خبر داد.

ایمانی توضیح داد که تاکنون حدود ۴.۶ تا ۴.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و میزان خرید نهایی به ۵ میلیون تن می رسد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران نشان داد که مصرف سالانه گندم ایرانی حدود ۱۳ میلیون تن است و انتظار می رود دولت مجبور باشد ۸ میلیون تن گندم وارد کند.

وی توضیح داد که دولت ابتدا برای خرید گندم تضمینی ۴۰۰۰ تومان قیمت ارائه داد و پس از کشمکش بزرگ آن را به ۵۰۰۰ تومان افزایش داد.

 در همین زمان، کشاورزان گفتند که قیمت پیشنهادی دولت برای خرید محصول بسیار پایین است و هزینه های آنها را پوشش نمی دهد.

به نوبه خود، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) گفته بود که یک سوم زمین های کشاورزی ایران زمین خشک برای تولید گندم است و تولید آن بستگی به بارندگی دارد.

فائو همچنین اعلام کرد که تولید گندم ایران نیز در سال گذشته ۳.۴ درصد کاهش یافته و به ۱۴ میلیون تن رسیده است.

بیانیه فائو افزود که حدود ۱.۲ میلیون تن از این مقدار به عنوان بذر برای کاشت در سال آینده ذخیره می شود و باقی محصول در کشور مصرف می شود.