فرح پهلوی
شهبانو فرح پهلوی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد که مقامات مصر از تغییر نام خیابان «شهبانو فرح پهلوی» در قاهره امتناع کردند.

جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که در مشکلات سیاسی خود با کشورها بیشتر از نام خیابان استفاده می کند، زیرا به گفته مقامات ایرانی، جهت گیری های سیاسی کشور را بیان می کند.

جمهوری عربی مصر پس از انقلاب اسلامی ایران از محمدرضا پهلوی، شاه ایران و خانواده اش پذیرایی کرده بود و رئیس جمهور وقت مصر، انور سادات، یکی از مخالفان آن انقلاب بود.

مقامات مصر یکی از مهم ترین خیابان های پایتخت، قاهره را به نام شهبانو فرح پهلوی، و نام محمدرضا شاه پهلوی، نام تهران و خود نام ایران را به نام مهمترین خیابان های پایتخت مصر نامگذاری کردند.

جمهوری اسلامی در واکنش به موضع مصر در مورد شاه، مهمترین خیابان های تهران را به نام خالد اسلامبولی، قاتل انور سادات، رئیس جمهور فقید مصر، نامگذاری کرد.

ناصر امانی گفت که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تایید کرد که تغییر نام خیابان اسلامبولی مشروط به تغییر نام خیابان فرح توسط مصر است.

امانی تاکید کرد: «مصر نام خیابان فرح را در قاهره عوض کند تا ما هم در اینجا نام خیابان خالد اسلامبولی را تغییر دهیم. آن‌ها انجام ندادند، ما هم این کار را نکردیم».