قاسم سلیمانی
تندیس "قاسم سلیمانی" در شهرکُرد به آتش کشیده شد

تندیس “قاسم سلیمانی” در شهرکُرد به آتش کشیده شد؛ تندیس قاسم سلیمانی که صبح روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه، در فلکه اول شهرکرد نصب شده بود، ساعاتی پس از نصب توسط جوانان اين شهر به آتش کشیده شد.

تندیس “قاسم سلیمانی” در شهرکُرد به آتش کشیده شد

تندیس قاسم سلیمانی که صبح روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه، در فلکه اول شهر کرد نصب شده بود، تنها چند ساعت پس از نصب توسط جواناناين شهر به آتش کشیده شد.

تندیس قاسم سلیمانی، را صبح در شهرکرد نصب کردند، عصر توسط جوانان ایران به آتش کشیده شد؛ پیش از این نیز در شهرهای مختلف ایران بارها بنرها و تندیس‌های این فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران به آتش کشیده شده بود.

حملات اخیر در عراق و سوریه به دلیل سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی؟

جان کربی، سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری گفت که حملات اخیر به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و سوریه مشابه حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سال های اخیر است.

سخنگوی پنتاگون همچنین گفت که حملات اخیر در عراق و سوریه یا به دلیل سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بوده است یا به دلیل فشار بر آمریکا برای خروج نیروهایش از منطقه است.