عوارض خروج از کشور

کاربران شبکه های اجتماعی از جزئیات جهش و تغییر عجیب عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال آینده اعلام شده توسط دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند.

شایان ذکر است كه مسافران ایرانی برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان می پردازند.

در حالی که پارسال برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان، برای سفر دوم ۳۹۶ هزار تومان و برای سفر سوم ۵۲۸ هزار تومان خروجی پرداخت کردند.

منابعی در دولت سیزدهم فاش کرده بودند که مسئولان پس از آنکه در بودجه امسال ۱۱۰ میلیارد تومان بوده، عوارض خروج از جمهوری اسلامی را به ۱۵۰۰ میلیارد تومان تغییر داده اند.

بر اساس اظهارات آن منابع آگاه می توان گفت که دولت رئیسی برای ایجاد این درآمد باید عوارض خروج از کشور را از ۴۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش دهد.

مسعود میرکاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، از سوی خود درباره این تغییر اشاره کرد اما رقم اعلام شده در بودجه را تکذیب نکرد

نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۹۷ در دولت  حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، سه برابر شد که با وجود مخالفت ها و واکنش های منفی در مجلس تصویب و اجرایی شد.