تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه علیه بازداشت امیرعباس آزرم‌وند روزنامه نگار و فعال کارگری ایرانی است.

 اتحادیه صنفی شرکت اتوبوسرانی تهران با صدور بیانیه ای اعتراضی، دستگیری این فعال کارگری را محکوم کرد و وی را حامی کارگران توصیف کرد.

این اتحادیه در بیانیه خود نشان داد که نیروهای اطلاعاتی صبح دیروز، چهارشنبه ۱۰ شهریور، امیرعباس آزرم وند را دستگیر کرده و تلفن همراه و کتاب های وی را ضبط کردند و او را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی حکم بازداشت را نشان داده اند که در آن اتهامات تبلیغاتی علیه رژیم علیه امیرعباس آزرم وند مطرح شده است.

سندیکای کارگران در بیانیه ای که صبح امروز منتشر شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت، تصریح کرد که آزرم وند حامی کارگران است و دولت و سرویس های امنیتی او را دستگیر کرده و اتهامات نادرستی را مانند همه فعالان کارگری، علیه او متهم کردند.

اعضای سندیکای تاکید کردند که تجمع اعتراضی به دلیل شرایط زندگی کارگران است که غیرقابل تحمل شده است.

علاوه بر این، به دلیل ترس از قیام و تظاهرات طبقه کارگر و گرسنه‌گان سراسر کشور، نهادهای و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی فشار و بازداشت کارگران، فعالان کارگری و حامیان کار را افزایش داد.